Menu

Generalforsamling 2020

image
20. marts 2020 kl. 01:21

Generalforsamling i Nexø Boldklub søndag den 15. november 2020 klokken 10:00

Grundet Covid-19 restriktioner afvikles generalforsamlingen i Nexø Hallen. Alle skal bære mundbind indtil de sidder på deres anviste plads. Der vil i år ikke være spisning efter generalforsamlingen.

Af hensyn til praktiske forholdsregler, bedes alle deltagere tilmelde sig generalforsamlingen via mail bestyrelse@nbboldklub.dk  senest fredag den 13. november 2020

Dagsorden for den ordinære generalforsamling jf. vedtægter

 1. Valg af 2 stemmetællere og 1 dirigent.
 2. Bestyrelsens og udvalgenes beretning for det forløbne år.
 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne regnskabsår samt budget for det kommende

regnskabsår til godkendelse, samt fastsættelse af kontingent jf. pkt. 4.

 1. Fastsættelse af kontingent.
 2. Behandling af eventuelle indkomne forslag.
  1. Forslag fra bestyrelsen

Bestyrelsen ønsker generalforsamlingens mandat til at indgå i dialog med andre klubber omkring udviklingen af Bornholmsk fodbold.

 1. Valg af formand.
  1. Ikke på valg
 2. Valg af kasserer.
  1. Jørn Viggo Dam – Ønsker genvalg
 3. Valg af bestyrelsesmedlem
  1. Stig Hansen – Ønsker genvalg
  2. Martin Olsen – Ønsker ikke genvalg
  3. Valg af to suppleanter for ét år.
 4. Valg af fanebærere bestyrelse@nbboldklub.dk.
  1. Bernt Vibe Nielsen og Hans Henning Hansen er af generalforsamlingen valgt for evigt
 5. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
 6. Eventuelt 

Indkaldelse

Generalforsamling i Nexø Boldklub

 

Søndag den 15. november 2020 klokken 10:00

Nexø Boldklubs lokaler

 

Dagsorden i henhold til vedtægterne

Forslag der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal være bestyrelsen i hænde senest to uger før generalforsamlingens afholdelse.

 

Eventuelle forslag indsendes til bestyrelsen på mail bestyrelse@nbboldklub.dk

 

Dagsordenen bekendtgøres senest én uge før generalforsamlingen.

 

På vegne af bestyrelsen i Nexø Boldklub

Kristian Johannesen, formand