Menu

Dagsorden - Generalforsamling 2022

image
20. marts 2020 kl. 01:21

Generalforsamling i Nexø Boldklub

 

Lørdag den 19. november 2022 klokken 14:00

Nexø Boldklubs lokaler

Dagsorden i henhold til vedtægterne

 

Dagsorden for den ordinære generalforsamling jf. vedtægter

 1. Valg af 2 stemmetællere og 1 dirigent.
 2. Bestyrelsens og udvalgenes beretning for det forløbne år.
 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne regnskabsår samt budget for det kommende regnskabsår til godkendelse, samt fastsættelse af kontingent jf. pkt. 4.
 4. Fastsættelse af kontingent.
 5. Behandling af eventuelle indkomne forslag.
 6. Valg af formand. - Ikke på valg
 7. Valg af kasserer. - Nuværende kasserer modtager genvalg.
 8. Valg af bestyrelsesmedlem + to suppleanter
  1. Stig Hansen – Ønsker ikke genvalg. Bestyrelsen foreslår Anders Jørgensen
  2. Michael Hågensen – Ønsker ikke genvalg. Bestyrelsen foreslår Casper Rügge
  3. Valg at to suppleanter. Bestyrelsen foreslår Martin Grønnegaard og Rudi Andresen 
 9. Valg af fanebærere
  1. Bernt Vibe Nielsen og Hans Henning Hansen er af generalforsamlingen valgt for evigt
 10. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
  1. Bestyrelsen foreslår genvalg til Thomas Larsen og indstiller Dennis Visti Falk til valg
  2. Revisorsuppleant - Bestyrelsens foreslår Carsten Andersen
 11. Eventuelt