Menu

Udmeldelse af klubben

I henhold til klubbens vedtægter, kan udmeldelse alene ske skriftligt ved at sende en mail til "udmeldelse@nbboldklub.dk " med angivelse af Hold, Fødselsdato, Navn, Adresse, evt. medlemsnr. samt udmeldelsesdato