Menu

Medlemmer

Som medlemmer optages enhver, der opfylder betingelserne for at blive medlem i Nexø Boldklub. For tiden er alle medlemmer 50+, men også yngre spillere er velkomne.

Kontingentet er efter NB´s regler.

Der spilles efter en klassificering. Hver enkelt klub klassificerer egne spillere. Nye spillere starter altid som C-2 spillere.Gamle spillere klassificeres hvert år.

Omklassificering kan ske ½ år efter, hvis spilleren ønsker det.

Klassificering sendes hvert år til krocketudvalget på Bornholm, der kan give forslag til ændringer.

 

 

Luk