Menu

Udmeldelse af klubben

I henhold til klubbens vedtægter, kan udmeldelse alene ske skriftligt ved at sende en mail til "udmeldelse@nbboldklub.dk " med angivelse af Hold, Fødselsdato, Navn, Adresse, evt. medlemsnr. samt udmeldelsesdato

Det påhviler det udmeldende medlem, at have betalt en eventuel  kontingentrestance før udlevering af spillercertifikater kan forekomme. Kontingent for ikke anvendt periode refunderes ikke.