Menu

Historie

Nexø Boldklubs historie

Nexø Boldklub blev stiftet 12. Maj 1915, dog under navnet ”Union”.

Forklaringen på dette navn må begrundes udfra at foreningen blev dannet ved en sammenslutning af GO-ON 13, der var den første egentlig boldklub i Nexø og DAN der var forstadiet til GO ON.

Først på en generalforsamling i efteråret 1926 vedtog man at ændre navnet til ”Nexø Boldklub”, og der blev oprettet et lille klubhus ved banen ved Lystskoven. Anlægget ved Lystskoven, der blev taget i brug i 1912, var spillerne ikke begejstret for: Banen var for smal, og i det ene hjørne stak en sandsten frem, derudover var nærmeste nabo kirkegården, hvor det hændte, at bolden røg ind til gravstenene.

Sidst i 30`erne blev boldklubben ønske om et mere egnet sted, hvor man kunne anlægge en idrætsplads med mere end én bane tilgodeset. Sammen med byrådet blev man enige om at anvende arealet mellem Ferskesø og Gasværksvej. Af økonomiske årsager blev projektet skåret ned til kun at omfatte en opvisningsbane, en mindre træningsbane samt en atletikbane. Det stod hurtigt klart, at anlægget var for lille, og klubben besluttede derfor, at købe en løkke på den anden side af Gasværksvej (Andersen Nexø vej). Anlægget af den nye bane var en stor opgave for klubben, både arbejdsmæssigt og økonomisk. Arbejdet strakte sig over en længere periode end beregnet, og det sparekasselån, man var nødsaget til at optage, tyngede en årerække klubbens regnskab. Først i 1959 kunne den nye bane benyttes, og i 1968 kunne man tage et nyt lysanlæg i brug.

Forholdene i klubhuset var stadig små og primitive, og i 1972 startede byggeriet af et nyt klubhus med mere tidssvarende faciliteter med moderne sanitære forhold og med lokaler der var egnede til klubmøder og sammenkomster. Det nye klubhus, med cafeteria, blev indviet i marts 1974.

I efteråret 1982 var det nødvendigt for klubben, at træffe en vidtgående beslutning: Nexø kommune havde gennem mange år haft planer om at samle alle idrætsfaciliteterne på et område ved Nexø Hallen. Klubben var ikke begejstret for planerne, i det man ikke var overbeviste om at klubben økonomi kunne klare de større udgifter der ubetinget ville følge med flytningen. Efter mange overvejelser, og efter to generalforsamlinger med kort mellemrum, blev den store og vidtgående beslutning dog taget: I foråret 1983 flyttede Nexø Boldklub til det nye stadion ved Nexø Hallen. Nu havde Nexø Boldklub rummelige og velindrettede forhold at arbejde under.

I jubilæumsåret 1990 røg klubben ind i store økonomiske vanskeligheder: klubbens tilskud fra kommunen blev på linie med andre idrætsforeninger kraftigt reduceret grundet Nexø kommunes dårlige økonomiske situation, og dette sammen det dyre nybyggeri af klubhuset betød en kraftig nedgang for klubben med konkurs tilfølge. Efter konkursen i 1990 startede friske kræfter den nye Nexø Boldklub af 1990. Klubhuset gik på tvangsaktion, og klubben fik nye lokaler i Nexø Hallen. Efter konkursen opkøbte kommunen klubhuset, og klubben fik rådighed over vore gamle omklædningsrum, dog ikke vores opholdsrum med cafeteria. Efter få år i Nexø Hallen, var Nexø Boldklub igen kommet på ret køl økonomisk. Efter en bevæget generalforsamling, blev det besluttet at boldklubben ville bygge et nyt klubhus i forlængelse af vore omklædningsrum. Klubhuset blev betalt kontant, og al arbejdskraft blev stod klubbens medlemmer for.

Herefter gik det utroligt godt for klubben, både økonomisk, sportsligt og ikke mindst medlemsmæssigt. I mellemliggende periode har Nexø Boldklub således udvidet klubhuset yderligere to gange med et stort fyr– og materialerum samt med en større kiosk og møderum. Som kronen på værket blev vor nye tribune til 250 personer indvidet i 1997. Alle disse bygninger/tilbygninger er lavet af frivillige eller med støtte fra erhvervslivet i Nexø. Klubben har betalt alle sine tiltag kontant, således at vort idégrundlag, om ikke at stifte gæld, stadig står ved magt.

Klubben er i dag en af øens største med mange hold i turneringerne og ca. 400 medlemmer. Økonomisk er vi i dag velkonsolideret, og har tillige en vigtig støtteforening, NB-Vennerne, som har en anseelig hovedstol som hvert år giver et økonomisk afkast til ungdommen i klubben.

NB har hold med i de bedste rækker på Bornholm for både ungdom og seniorer. Klubben lever således op til målsætningen om deltagelse i de bedste rækker for ungdom og ikke mindst værne om de mange medlemmer der ønsker at deltage i det sociale samvær i klubben.

Luk